Udział polaków w produkcji zegarów kieszonkowych

Udzial_polakow_w_produkcji_zegarow_kieszonkowych

W rozwoju produkcji zegarów kieszonkowych i naręcznych dużą rolę odegrało dwóch Polaków, byli nimi ,,Antoni Norbert Patek oraz Franciszek Czapek pochodzenia Czech. Antoni Patek urodził się w rodzinie drobnej szlachty, jego rodzicami byli Anna z domu Piasecka i Joachim Patek herbu Prawdzic. W 1827 r. zmarł mu ojciec, młody Antek musiał podjąć pracę by zarobić na utrzymanie rodziny. W wieku lat 17 wstąpił do 1. Pułku Strzelców Konnych Jazdy Augustowskiej. W 1830 r. wybuchło Powstanie Listopadowe Antoni Patek wziął w nim czynny udział. Był dwa razy ranny, dosłużył się stopnia podporucznika i Złotego Krzyża Virtuti Militare. Po upadku powstania, udał się do Prus, gdzie zorganizował punkt etapowy dla emigrujących do Francji polskich powstańców. Po przeniesieniu się do Francji pracował w różnych zawodach, między innymi jako zecer. Francja uległa żądaniom Rosji i polscy zesłańcy musieli ją opuścić. Patek udaje się do Szwajcarii, osiedla się w Genewie mięście w którym gwałtownie rozwija się artystyczne rzemiosło. Początkowo uczy się malarstwa a następnie zegarmistrzostwa. Kupuje u dobrych zegarmistrzów bardzo dobre mechanizmy i oprawia je w drogocenne koperty wykonywane przez najlepszych jubilerów i zecerów. W 1839 r. wraz z innym polskim emigrantem Franciszkiem Czapkiem zakłada manufakturę artystycznych zegarów kieszonkowych.

W 1844 na wystawie w Paryżu gdzie firma Czapek-Patek wystawiała swoje produkty, poznaje francuskiego zegarmistrza Adriena Philippe, wynalazcę mechanizmu naciągowego z koronką, jego właśnie mianuję dyrektorem swojej firmy, którą zakłada po wygaśnięciu umowy z Czapkiem.

W 1851 roku firma zmienia nazwę na Patek-Philippe i ustala sobie za cel produkcję ekskluzywnych zegarków. Założenie realizują z wielkim powodzeniem. Na wystawie Światowej w Londynie Królowa Angielska Wiktoria zakupuje zegarek ich firmy.

Sąd Kambizesa

Zegar zakupiony przez Królową Angielską.

Firma otrzymuje złoty medal i od tego czasu rozpoczyna się jej wielki rozkwit. Po wygraniu kilku konkursów jej klientelą stają się arystokraci z całej Europy i nie tylko.

W1868 r. ich firma wykonuje zegarek naręczny dla księżnej węgierskiej Kocewicz, daje to początek produkcji tych zegarów. W dalszych latach następuje jej dalszy rozkwit a Antoni Patek z Rąk Papieża Piusa IX otrzymuje tytuł hrabiowski. Po śmierci Patka firma przechodzi w różne ręce aby w końcu w roku 1929 pozostać w rodzinie Sternów .

Zegarki wyprodukowane przez firmę Patek-Philippe nosili: Królowa Wiktoria, Zygmunt Krasiński, Piotr Czajkowski, Lew Tołstoj, Albert Einstein, Niels Bohr, Maria Skłodowska, Papież Pius XII, Walt Disney, Józef Stalin.

Sąd Kambizesa

Oto luksusowy zegarek naręczny firmy Patek- Philips zakupiony przez muzeum za sumę 6 milionów dolarów z roku 1943.

Konrad Spurek